Фондация •Уеб Шелф•

Безопасен интернет

Поддържаме връзка с нашите приятели, гледаме филми, слушаме музика, учим или да работим. Но доколко сме в безопасност онлайн?

прочети

Безопасен интернет


оригинална публикация:
www.europa.eu

Бъдете в безопасност в интернет!

Прекарваме много време в интернет на нашите телефони, таблети и лаптопи, за да се свързваме със социални медии, да поддържаме връзка с нашите приятели, да гледаме филми, да слушаме музика, да учим или да работим. Но доколко сме в безопасност онлайн?

Младите хора имат право да получат най-доброто, което интернет може да им предложи. Всяка година през февруари ЕС организира кампанията Ден на безопасния интернет, за да се повиши осведомеността за това как колективните усилия могат да допринесат за по-безопасен интернет в бъдеще (#SaferInternet4EU). Първо трябва да знаеш какви са рисковете, с които можеш да се сблъскаш при сърфиране в интернет, и какво можеш да направиш във връзка с това.

Неприкосновеност на личния живот

Всичко, което публикуваш в интернет, губи своя поверителен характер. Затова публикуването на лична информация в блогове, в твоя профил или в дискусионни форуми може да бъде опасно и да доведе до злоупотреби. Внимавай също така да не говориш или правиш в интернет неща, които не би говорил или правил в реалния живот, и мисли кой вижда твоите публикации онлайн (напълно непознати хора? приятели? приятели на приятели?). Увери се, че си нагласил настройките си за поверителност

И наистина, въпреки че с наскоро прието законодателство на ЕС се улеснява окончателното изтриване на споделената от теб информация (чувал ли си за ОРЗД? прочети нашата статия за твоите права онлайн), на практика понякога може да бъде много сложно тя да бъде извлечена или заличена. Действай възможно най-бързо, тъй като колкото по-дълго съдържанието е достъпно, толкова повече може да бъде споделяно. Ако искаш да оцениш познанията си в областта на сигурността в интернет, участвай в онлайн викторината за киберсигурността. Ще ти отнеме най-много 10 минути, а със сигурност ще научиш нещо полезно!

Изпращането на съобщения със сексуално съдържание (т.н. секстинг — това са цифрови изображения, видеоклипове, текстови съобщения или електронни писма със сексуално съдържание, изпращани обикновено чрез мобилен телефон) е добър пример за рисковете за неприкосновеността на личния живот. Въпреки че намеренията ти може да са чисти и може да се доверяваш на лицето, на което изпращаш съобщенията, какво ще стане, ако снимката или видеоклипът бъдат споделени или прихванати от някого?

Онлайн сприятеляване с цел сексуална злоупотреба 

Онлайн сприятеляването с цел сексуална злоупотреба е процес, при който възрастен се свързва с теб онлайн, предимно като използва фалшиви профили на млади хора или знаменитости. Той може да има множество мотиви, за да те измами и да злоупотреби с твоята невинност: да получи пари или сексуално удоволствие от снимките, които си споделил (някои снимки могат да попаднат в тъмна мрежа на педофили) или да те изнудва. Това е престъпление. То се нарича сексуална принуда и сексуално изнудване онлайн.

Обикновено това лице ще се опита първо да завоюва доверието ти. Не е лесно да разбереш дали някой се опитва да „се сприятели“ с теб, за да те склони към сексуални действия. Увери се, че не изпращаш свои голи снимки или видеоклипове чрез онлайн форуми или социални медии, ако лично не познаваш получателя. Ако смяташ, че си попаднал на лице, което се опитва да се сприятели с теб, за да те склони към сексуални действия, потърси помощ и съобщи за него

Слово на омразата 

Чрез словото на омразата се изразява общо отрицателно мнение за дадена група или за лице, принадлежащо към тази група. Тази форма на расизъм и дискриминация е преобладаваща в Европа и се подсилва от интернет и социалните медии. Сред причините за слово на омразата, за които се съобщава, първо място заема ксенофобията, следвана от сексуалната ориентация и омразата срещу мюсюлманите (Кодекс на поведение във връзка с незаконните изказвания онлайн, пораждащи омраза). ЕС работи с онлайн доставчиците, за да се гарантира, че жертвите могат да съобщават за пораждащи омраза изказвания.

Съветът на Европа стартира кампанията „Не на словото на омразата“, за да се повиши осведомеността за това колко важно е осъждането на словото на омразата. Тази кампания е призив за действие — на нейния уебсайт младите хора ще намерят ресурси за предприемане на действия и национални органи за контакт, на които могат да съобщават за изказвания, проповядващи вражда и омраза.

Кибертормоз 

Кибертормозът е онлайн явление, заключаващо се в това, че млад човек (или група) заплашва, унижава или наранява емоционално друго лице. Кибертормоз е възможен по всяко време и навсякъде, като кибернасилникът може да действа анонимно. Често при кибертормоза има повече свидетели, отколкото при тормоза в реалния живот. В първия четвъртък на ноември ЮНЕСКО и нейните държави членки организират международен ден срещу насилието и тормоза в училище, включително кибертормоза. По този начин те признават, че насилието в училище във всичките му форми е нарушение на правата на децата и подрастващите на образование, здраве и благосъстояние. 

Има много неща, които можеш да направиш, за да се бориш с тормоза онлайн и офлайн, в училище или другаде в твоята общност. Първото нещо е да защитаваш другите, ако някой ги тормози. Не стой настрана и се застъпвай за тормозените! Ако ти си жертва на тормоз, не се бой да споделиш с някого — приятели, семейство, учител, специализирана служба или възрастен, на когото имаш доверие (провери кои са членовете на европейската мрежа за борба с тормоза или се обърни към националния орган за равно третиране в твоята страна на пребиваване). Не забравяй, че не си сам, и винаги помни, че кибернасилниците са тези, които трябва да се срамуват! 

Фалшиви новини

Фалшивите новини са навсякъде в интернет — това са неточни или заблуждаващи новини, съзнателно разпространявани в медиите с цел манипулиране на мнения. За да можеш да ги разпознаваш, трябва да си в състояние да идентифицираш информацията. 

Съществуват основни принципи за проверка на достоверността на информацията: запитай се кой е авторът и какви са неговите цели? На надежден сайт ли е публикувана новината? Публикувана ли е тя и в други надеждни източници? Укрепването на уменията за критично мислене с цел разграничаване на надеждните източници на информация от източниците на невярна информация е от съществено значение. Едно златно правило: ако нещо е твърде лошо или твърде добро, за да бъде вярно, то вероятно не е истина!

Прочети още по темата в тази статия на Европейския младежки портал. 

Искаш да съобщиш за злоупотреба? 

Повечето европейски държави са създали национални механизми за докладване и оказване на подкрепа на жертвите на кибертормоз, слово на омразата и престъпления от омраза, чието функциониране се осигурява от национални органи и НПО. Провери списъка, предоставен от Съвета на Европа.
В ЕС Ins@fe, част от мрежата от центрове за по-безопасен интернет, предоставя списък с телефонни линии за помощ, чрез които се събира информация и се предоставят помощ и съвети на млади хора за това как да се справят с вредно съдържание и с опасни контакти (като онлайн сприятеляване с цел сексуална злоупотреба) и поведение, като кибертормоз или секстинг. Можеш да докладваш или да се обърнеш направо към телефонните линии за помощ на мрежата. 

На уебсайта на ЕС „По-добър интернет за децата“ са предоставени ресурси и съвети как да се защитаваш в интернет. Има раздел за младежи Младите хора и BIK (BIK — по-добър интернет за децата), в който имаш достъп до полезни ресурси и можеш да изразиш мнението си.