Българските граждани имат европейски възможности
Фондация •Уеб Шелф•

Българските граждани имат европейски възможности

Подкрепа на хората от малките общности в информирането им за Европейския съюз (ЕС)

прочети

Българските граждани имат европейски възможности


На 01.03.2024 г. стартира инициативата „Българските граждани имат европейски възможности“ на Фондация „Уеб Шелф“, която има за цел да подкрепи хората от малките общности на територията на общините Тутракан и Сливо поле в противодействието на дезинформацията по отношение на ценностите, целите и политиките на ЕС чрез информирането им за Европейския съюз (ЕС)- как функционира той, какви са ценностите в тази голяма общност и какви права и възможности имат българските граждани като част от нея, както и да формира умения за критичен подход към дезинформацията.

Очаква се през едногодишния период на изпълнение на инициативата, чрез дейностите да бъдат достигнати 18 000 човека от общините Тутракан и Сливо поле като ще се проверят и публикуват 22 случая на дезинформация в уеб сайта на фондация Уеб Шелф, а 11 от тях ще бъдат публикувани и във вестник „ Тутракански глас“ – партньор на инициативата, както и още 11 публикации за правата на ЕС.

В подкрепа на основната цел ще се проведат обследвания на комуникационните канали в малките общности, уроци в часовете по гражданско образование в ОУ „Христо Ботев“ гр. Тутракан и СУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Сливо поле, а читалищни работници от двете общини ще бъдат обучени на тема противодействие на дезинформацията.

Инициативата ще се реализира за период от 12 месеца и е на стойност 17 976,06 евро.

За контакти: 088-9433359, Камелия Махакян, имейл:office@ webshelf.eu

Инициатива „Българските граждани имат европейски възможности“ се изпълнява в рамките на проект „Права и ценности“ и е финансирана от Европейския съюз и фондация „Работилница за граждански инициативи“.


Публикации:


Българските граждани имат европейски възможности