Фондация •Уеб Шелф•

Европейската комисия събира експертна група по дезинформация и дигитална грамотност

Съгласно Плана за действие в областта на цифровото образование, Комисията възнамерява да засили свързаността и цифровизацията в страните от

прочети

Европейската комисия събира експертна група по дезинформация и дигитална грамотност


Европейската комисия създаде експертна група за борбата с дезинформацията и насърчаването на дигиталната култура. Мисията на тази група е да разработи общи насоки за преподавателите как да се борят с дезинформацията и да обучават гражданите в дигитална грамотност.

Групата се състои 25 члена, включително и такива от академичните среди, медиите, образованието и киберсигурността, както и редица изследователски институти, неправителствени организации и международни агенции и агенции на ЕС.

оригинална публикация: www.euractiv.com