Европейски граждански панели
Фондация •Уеб Шелф•

Европейски граждански панели

Нов етап на ангажираност на гражданите

прочети

Европейски граждански панели


21 препоръки за превръщане на възможностите за учене в чужбина в реалност за всички

След 3 уикенда на обсъждане гражданският панел представи миналата неделя списък с 21 препоръки към Европейската комисия, за да стане мобилността с учебна цел в Европа по-достъпна и по-добре известна на всеки учащ или преподавател.

Препоръките варират от необходимостта от засилване на информацията, комуникацията и насоките за всички аудитории, насърчаването на изучаването на езици до осигуряването на финансова подкрепа и разширяването на програмите за мобилност с учебна цел за хора от всички възрасти, социално-икономически среди и професионални групи.

Резултатите от дейността на групата ще подпомогнат работата на Комисията по-късно през годината по политическо предложение за препоръка на Съвета относно насърчаването на мобилността с учебна цел за всички в европейското пространство за образование.

Научете повече