За нас
Фондация •Уеб Шелф•

За нас

Разпространение на информация и ноу-хау, превенция на фалшивите новини в българското интернет пространство

прочети

За нас


Фондация  •Уеб Шелф • е  създадена в началото на  2018 г.

Фондацията осъществява дейност в обществена полза и има следните цели:

 • Развитие на общочовешките и обществени, културни и духовни ценности чрез насърчаване на професионализма в българското интернет пространство и  стимулиране на добрите практики
 • Развитие и стимулиране на националното и европейско самосъзнание като използва инструментите на  цифровата икономика и цифровото общество
 • Превенция на фалшивите новини в българското интернет пространство
 • Образователни инициативи в областта на уеб дизайна и интернет комуникациите

Основни дейности на Фондацията

 • Разпространение на информация и ноу-хау
 • Проучване, анализ и разработване на политики
 • Установяване на механизми и системи за партньорство и работа в мрежи
 • Подпомагане на обществени инициативи
 • Застъпничество и подпомагане на местните власти, нестопанските организации и бизнеса

Стопанска дейност на Фондацията

Фондацията осъществява допълнителна стопанска дейност, която е свързана с основната иˊ дейност

 • Уеб Дизайн
 • Онлайн реклама
 • Експертна подкрепа, техническо съдействие и комуникация, предоставяне на информация и консултации

Приходите, реализирани от допълнителната стопанска дейност се  използват единствено за постигане на целите на Фондацията, без възможност за разпределяне на печалба.

Фондация •Уеб Шелф• твърдо подкрепя демократичната ориентация на България и нейното членство в Европейския Съюз и НАТО.