Индекс за медийна грамотност
Фондация •Уеб Шелф•

Индекс за медийна грамотност

Българите са сред най-уязвими към дезинформация и фалшиви новини в Европа

прочети

Индекс за медийна грамотност


България е на опашката по медийна грамотност в Европа

източник: | EURACTIV BULGARIA

Българите са сред най-уязвими към дезинформация и фалшиви новини в Европа. Това показва Индексът за медийната грамотност на “Отворено общество”. В класацията България е на 29-то място от изследваните 35 държави в Европа.

Индексът има за цел да установи устойчивостта на обществата към разпространението на фалшиви новини, използвайки наличните индикатори за медийна свобода, образование и доверие между хората.

Общият извод е, че страните в Северозападна Европа имат най-добрите предпоставки да бъдат устойчиви на дезинформацията. Най-уязвими са тези от Югоизточна Европа, а страните от Централна и Източна Европа показват сериозно влошаване.

Гражданите на Финландия, Дания, Холандия, Швеция и Естония са оценени като най-устойчиви на дезинформация в Европа.

На последните пет места в класацията са балканските страни. Последна е Северна Македония (35-то място), преди нея са Турция (34), Албания (33), Босна и Херцеговина (32) и Черна гора (31 място). Следват Сърбия (30), България (29) и Румъния (28), които се оказва в една група.

Тенденциите между 2017 г. и 2019 г., показват че страните от Централна Европа вървят назад в класацията. Чехия, Словакия и Полша отбелязват най-голямо влошаване. Те са следвани от Латвия, Литва, Хърватия, Унгария и Румъния, както и от съседните Австрия, Сърбия и Малта.

Изследването допуска, че съществува близка връзка между нивата на корупция и доверие в учените и журналистите. Колкото по-голяма е корупцията, толкова по-ниско е нивото на медийна грамотност. Високото недоверието в учените и журналистите също е свързано с ниската медийната грамотност.

Според автора на изследването Марин Лесенски възстановяване на общественото доверие и справянето с корупцията са сред най-подходящите стратегии за “ваксинация” срещу фалшивите новини.

Русия, Украйна, Норвегия, Грузия, Армения и Азербайджан не са включени в изследването.