Индикативни годишни работни програми за 2021 година
Фондация •Уеб Шелф•

Индикативни годишни работни програми за 2021 година

прочети

Индикативни годишни работни програми за 2021 година


  • ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
  • ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“
  • ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“
  • ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“
  • ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“
  • ПРОГРАМА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО
  • ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
  • МИГ ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ

Запиши в PDF файл