Фондация •Уеб Шелф•

Как да откриваме и противодействаме на дезинформацията

Абстрахирайте се от публикацията и разгледайте уебсайта, декларираната му мисия или цели, и контактната информация в него

прочети

Как да откриваме и противодействаме на дезинформацията


оригинални публикации:
https://ec.europa.eu/regional_policy/…
https://ec.europa.eu/regional_policy/…


Как да откриваме дезинформацията

Преценете публикацията според това, което знаете
Съответства ли на фактите, които в момента са ви известни във връзка с регионалната политика, или звучи неправдоподобно?
Преценете източника
Абстрахирайте се от публикацията и разгледайте уебсайта, декларираната му мисия или цели, и контактната информация в него. Дали заслужава доверие по въпросите на регионалната политика?
Дайте си сметка за собствените си убеждения (и предубеждения)
Използва ли публикацията неща, в които вярвате, за да повлияе на преценката ви?
Проверете автора
Потърсете информация за автора. Реално съществуваща личност ли е? Може ли да му/ѝ се има доверие?
Погледнете датата
Публикацията актуална ли е или е „претоплена“ стара история, пригодена към актуалните събития?
Дали е шега?
Има ли публикацията ироничен или сатиричен характер? За да сте сигурни, погледнете други публикации от същия автор или на същия уебсайт.
Как да откриваме дезинформацията

Как да противодействаме на дезинформацията

Фокусирайте се върху основните факти
Постарайте се да наблягате върху фактите,не върху митовете.
Давайте ясни предупреждения
Постарайте се читателят да разбере съвсем ясно, че информацията, която предстои да види, е фалшива. Предупредете го още в самото начало.
Постарайте се изобличаването да е пълно
Защо информацията е фалшива? Каква е целта на този, който я е публикувал?
Визуализирайте
Представете основните факти графично, в запомнящ се и лесно разбираем вид.
Как да противодействаме на дезинформацията

Запиши графиката в PDF файл