Колко пари внася и получава България от ЕС
Фондация •Уеб Шелф•

Колко пари внася и получава България от ЕС

България получава много повече пари от ЕС отколкото внася

прочети

Колко пари внася и получава България от ЕС


Източници: Евростат и Европейската комисия – 2017

Европейското финансиране за България през 2017 г. е било в размер на 1,90 млрд. евро. От тези средства 627 млн. евро, или 33% от общото финансиране, са били изразходвани по линия на регионалната политика, което е над средното равнище от 27%. за 28-те държави – членки на ЕС. Допълнително 1,2 млрд. евро (54% от общото финансиране) са изразходвани за селско стопанство (при средно равнище за ЕС от 49%). Средствата за научно-техническа и развойна дейност възлизат на 187 млн. евро, което е почти 10% от общото финансиране.

През 2017 г. България е внесла в бюджета на ЕС 379 млн. евро и е събрала от името на ЕС митнически такси в размер на 95 млн. евро, от които е запазила 20% под формата на административна такса.

Бюджетът на ЕС e нараснал с 20,6% между 2007 и 2017 г., но при оценката на тези данни трябва да се имат предвид два фактора. Първо, ЕС прие една нова държава членка 2013 г. Второ, над половината от всички национални бюджети (18 от 28) са нараснали с повече, отколкото бюджетът на ЕС.