Местни избори 2023 – Русе
Фондация •Уеб Шелф•

Местни избори 2023 – Русе

прочети

Местни избори 2023 – Русе


Постери за стимулиране на избирателната активност в местните избори през 2023г.


*Изображенията могат да се ползат свободно, без цитиране на автор.

*Изображенията НЕ МОГАТ да се модифицират, да се добавя лого или друг текст.

Изображенията са свободни за ползване под следния лиценз: Ruse local elections by Foundation •Web Shelf• is marked with CC0 1.0