Хибридни заплахи
Фондация •Уеб Шелф•

Хибридни заплахи

различни дейности съчетаващи конвенционални и неконвенционални методи, които държавни или недържавни субекти могат да използват по координир

прочети

Хибридни заплахи


източник: Европейска комисия

С термина „хибридни заплахи“ се означават различни дейности, съчетаващи конвенционални и неконвенционални методи, които държавни или недържавни субекти могат да използват по координиран начин в отсъствието на официално обявена война. Тяхното предназначение е не само да нанесат преки щети и да вземат на прицел уязвими места, но също и да дестабилизират обществата и да създадат неяснота, с което да възпрепятстват процесите на вземане на решения.

Борбата с хибридните заплахи е в голяма степен въпрос от национална компетентност и основната отговорност за нея носят държавите членки. Въпреки това съвместната рамка, представена днес от Европейската комисия и върховния представител Могерини, има за цел да помогне на държавите от ЕС и техните партньори да противодействат на хибридните заплахи и да повишат устойчивостта си спрямо тях чрез по-ефективно комбиниране на европейски и национални инструменти, отколкото в миналото.