Съдържанието, генерирано от AI, трябва да бъде етикетирано

05.06.2023

време за четене 1 мин.

Компаниите, внедряващи генеративни AI инструменти с потенциал за генериране на дезинформация, трябва да маркират подобно съдържание като час...