Какво означава „лични данни“?

27.09.2023

време за четене 2 мин.

оригинална публикация: www.commission.europa.eu „Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо живо...