Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия

07.09.2022

време за четене 5 мин.

Кандидатствай за безплатен уеб сайт...

Индикативни годишни работни програми за 2021 година

Индикативни годишни работни програми за 2021 година

22.03.2021

време за четене 0 мин.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА” ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ ОПЕРАТ...

Допълнителен финансов ресурс

Допълнителен финансов ресурс

30.09.2020

време за четене 1 мин.

С Решение на Министерския съвет № 573/14.08.2020 г. за Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) е определен до...