Ваучерна схема одобрен доставчик за ИКТ услуги

22.08.2020

време за четене 1 мин.

ПРЕДСТОИ ОТВАРЯНЕ НА НОВА ПРОЦЕДУРА Прочети тук ПРОЦЕДУРАТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Е ЗАТВОРЕНА На 21.08.2020 ИАНМСП обяви на страницата си , че н...

Ваучерна схема за безплатен уебсайт

14.05.2020

време за четене 8 мин.

100% безвъзмездно финансиране - Ваучери с фиксирана номинална стойност 5 000 лв. без ДДС и 6 000 лв. с ДДС...