Относно мерките срещу изпирането на пари

Относно мерките срещу изпирането на пари

12.01.2020

време за четене 1 мин.

Важно за всички ЮЛНЦ...100% безплатно финансиране за уебсайт и/или мобилно приложение

Ваучери с фиксирана номинална стойност 5 000 лв. без ДДС и 6 000 лв. с ДДС.
За микро, малки и средни предприятия.

Обновено

Програмата стартира на 31 август 2020г.

Виж повече...