Допълнителен финансов ресурс

Допълнителен финансов ресурс

30.09.2020

време за четене 1 мин.

С Решение на Министерския съвет № 573/14.08.2020 г. за Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) е определен до...