Харта на основните права на Европейския съюз

02.09.2022

време за четене 16 мин.

Европейският парламент, Съветът и Комисията тържествено прогласяват следния текст като Харта на основните права...