Фондация •Уеб Шелф•

Има ли смисъл да се гласува на европейските избори – 9 юни 2024 г.?

прочети

Има ли смисъл да се гласува на европейските избори – 9 юни 2024 г.?


prebunking
*предварително разобличаване на дезинформация

С приближаването на европейските избори, вероятността от разпространение на дезинформационни наративи се увеличава.

Един от тях е :

„Няма смисъл да се гласува на европейските избори, защото Европейският парламент няма власт“

Това НЕ Е ВЯРНО.

Ето защо:

Представителство: Европейският парламент е единствената институция на ЕС, чиито членове се избират директно от гражданите на ЕС. На европейските избори гражданите на страните от Европейския съюз избират депутатите в Европейския парламент, които са техните представители на европейско ниво.

Европейският парламент избира председателя на Европейската комисия, назначава еврокомисарите и упражнява надзор върху работата им.

Участие в законодателния процес: Парламентът участва в приемането на законодателни актове на Съюза

Бюджет на ЕС: Европейският парламент взема окончателното решение за бюджета на ЕС. Той решава как се разпределят средствата на ЕС, включително как се финансират важни програми и проекти.

Правомощия за контрол върху изпълнителните органи: утвърждаване на Комисията, вот на недоверие, парламентарни въпроси, анкетни комисии, контрол върху общата външна политика и политика на сигурност

Обжалване пред Съда на Европейския съюз: Парламентът има право да завежда дела в Съда на Европейския съюз при нарушаване на Договора от друга институция

Петиции: Когато гражданите на Съюза упражняват правото си да подават петиции, те ги отправят до председателя на Европейския парламент

Европейският парламент: правомощия

Защо е важно да се гласува на европейските избори

Гласуването на европейските избори е акт на демократично участие, който дава възможност на всеки гражданин да има думата при формирането на бъдещето на Европейския съюз. Това е момент, в който милиони европейци се обединяват за да определят посоката в която ще се развива общността, и да изразят своите възгледи по важни въпроси като околната среда, сигурността, миграцията и икономиката.

Европейският парламент играе ключова роля в законодателния процес на ЕС като приема закони, които засягат всички граждани – от големите държави до малките общности. Също така, парламентът влияе на избора на Европейската комисия и решенията, които тя взема, които от своя страна оказват пряко въздействие върху ежедневието на хората.

Важно е да се подчертае, че демокрацията не трябва да се приема за даденост – тя е резултат от активното участие на гражданите. Гласуването е основен инструмент, който позволява на хората да упражнят своите права и да допринасят за формирането на обществото в което живеят. В свят, който става все по-сложен и взаимосвързан, европейските избори предоставят платформа за справяне с глобалните предизвикателства пред които е изправен ЕС.

Гласуването на европейските избори е също така израз на подкрепа за демократичните ценности и принципи на правовата държава, които са основа на Европейския съюз. Колкото повече хора участват в изборния процес, толкова по-силна и представителна става демокрацията.

Не пропускайте възможността да изразите своя глас и да помогнете за формирането на бъдещето на Европа.
В противен случай – някой друг ще вземе решение вместо Вас.

Какво представлява Европейският парламент?
Ролята на членовете на Европейския парламент

logos-project