Фондация •Уеб Шелф•

България внася в европейския бюджет повече, отколкото получава?

прочети

България внася в европейския бюджет повече, отколкото получава?


невярно
*невярно твърдение

Почти през цялото време откакто България е част от ЕС, в информационното пространство се разпоространява невярното твърдение, че България внася в европейския бюджет повече, отколкото получава.
Това твърдение се базира на абсолютно неверни факти, статистика и изводи.

През 2019-та година, преди Европейските избори, по време на предизборна кампания, намираме следната публикация:

Архивирана публикация:
https://web.archive.org/web/20240520111959/https%3A%2F%2Foffnews.bg%2Fpolitika%2Fvazrazhdane-balgaria-dava-na-es-poveche-pari-otkolkoto-poluchava-vr-702549.html

През 2024-та година, преди Европейските избори, отново се разпространява същият наратив:

Архивирана публикация:
https://web.archive.org/web/20240520112558/https%3A%2F%2Ftrud.bg%2F%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD-%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2-%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB-%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%258F-%25D0%25B2%25D1%258A%25D0%25B7%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B5-%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4-%25D1%2582%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B4-news-%25D0%25B5%25D1%2581-%25D1%2581%25D0%25B5-%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B2%25D1%2580%25D1%258A%25D1%2589%25D0%25B0-%25D0%25B2-%25D1%2581%25D0%25B2%25D1%258A%25D1%2580%25D1%2585%2F

През годините, устойчиво се повтаря и разпространява невярна информация за финансовата неизгода на България от своето членство в ЕС.

Изследване на „Института за пазарна икономика“, разкрива съвсем различна картина.
„…балансът между вноската на България и разходите на ЕС в страната остава относително постоянен, от порядъка на 20-35%…“

Що се отнася до България, през 2020 г. страната е внесла в европейския бюджет 586 милиона евро, а е получила 2,23 милиарда по различните фондове.

„Начинът по който се формира бюджетът на ЕС предполага, че винаги ще има страни, които са нетни донори и такива, които са нетни бенефициенти – първите дават повече, отколкото получават, и обратно. В общия случай трансферът е от по-богатите страни в западната част на ЕС, които събират повече данъци и мита и имат по-висок национален доход към новите членки, където се реализират по-голямата част от програмите за развитие.

Трансферът на средства от „богатите“ към „бедните“ държави e повече от очевиден – докато през 2020 г. Германия е внасяла 28 милиарда евро в бюджета на ЕС, а е получавала обратно 12,6 милиарда, Франция – 24 срещу 16 милиарда евро, то Полша, да речем, получава 18 милиарда евро срещу 4,9 милиарда вноска…..“

Тук можете да прочетете цялата публикация: https://ime.bg/articles/koi-kolko-vnasya-i-vzima-ot-byudjeta-na-es/

Източник: Институт за пазарна икономика: https://ime.bg/

Независимо от горното изследване и други публикации относно бюджета на ЕС, като приходи и разходи от и към държавите членки на ЕС, може да се провери онлайн на сайта на Европейската комисия.

Интерактивната диаграма може да визуализира както информация само за България, така и за други или всички държави в ЕС.

Разходи и приходи на ЕС за периода 2014—2020 г.

*Сумите са показани само с информационна цел. Всяко официално позоваване на бюджетна информация следва да се основава на официални бюджетни документи и доклади.


Как функционира бюджетът на ЕС в България

Бюджетът на ЕС допълва националния бюджет на България и се използва, когато е по-ефективно да се изразходват средства на равнището на ЕС, отколкото на местно, регионално или национално равнище. При съставянето на бюджета на ЕС България е страна, която дава по-малко средства и получава повече като финансиране, което я прави страна бенефициент, като това се определя на базата на нейната икономика. За 2018 г. страна е допринесла за общия бюджет с 487 млн. евро, което се равнява на 0,88% от българската икономика. А финансирането, което е получила за същата година е в размер на 2,17 млрд. евро, което представлява 3,91% от българската икономика.

Оригинална публикация, Европейска комисия


logos-project