Фондация •Уеб Шелф•

Възможни ли са референдуми за членството в ЕС и НАТО?

Този въпрос е сложен и зависи от множество фактори, включително конституционните изисквания, международните договори които са ратифицирани и

прочети

Възможни ли са референдуми за членството в ЕС и НАТО?


Архивирана публикация: https://web.archive.org/web/20240604123939/https%3A%2F%2Fbanker.bg%2F2024%2F04%2F27%2F%25D0%25B2%25D1%258A%25D0%25B7%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B5-12%2F

Архивирана публикация: https://web.archive.org/web/20240604131623/https%3A%2F%2Fwww.24chasa.bg%2Fbulgaria%2Farticle%2F18073165


Темата за референдумите за излизане от ЕС и НАТО се разпространява устойчиво в публичното пространство.
Този въпрос е сложен и зависи от множество фактори, включително конституционните изисквания, международните договори които са ратифицирани и вътрешното законодателство.

Например, съгласно чл. 9, ал. 4 от Закона за пряко участие на гражданите, се казва, че референдум по въпроси, уредени в сключени от Република България международни договори, може да се произвежда преди тяхната ратификация. Това означава, че референдуми относно вече ратифицирани международни договори, като тези за членство в ЕС и НАТО, биха били в противоречие със съществуващото законодателство.

„Референдум по въпроси, уредени в сключени от Република България международни договори, може да се произвежда преди тяхната ратификация.“

Чл. 85, ал. 3 от Конституцията на България гласи: „Ратифицираните от Народното събрание договори могат да бъдат изменяни или денонсирани само по реда, посочен в самите договори, или в съответствие с общопризнатите норми на международното право.“

Хипотетична промяна на Закона за пряко участие на гражданите, която да позволи референдуми по вече ратифицирани от Парламента международни договори, би влязла в противоречие с този член от Конституцията.

Относно ЕС, България стана членка по силата на Договора за присъединяването на България и Румъния към ЕС, който е ратифициран от Народното събрание на 11 май 2005 г. и последващите договори на ЕС, включително Договорът от Лисабон. Според Договора от Лисабон, всяка държава-членка може да реши да се оттегли от Съюза, но това трябва да стане в съответствие със своите конституционни изисквания.

Великобритания се възползва от тази клауза през 2016 г., когато проведе законен референдум за напускане на ЕС. Българското законодателство обаче не позволява евентуално оттегляне от Съюза да се случи посредством национално допитване.


Тук можете да прочетете пълното изследване на factcheck.bg по въпросите с референдумите.

В публикацията на „Свободна Европа“ се разглежда и темата с предоговарянето на членството в ЕС.

Агенция Франс Прес разглежда невярното твърдение, че само България не е провела референдум за присъединяване към ЕС или еврозоната.


Обзорен доклад Обществено мнение в България, 2024 г., на „Институт за глобални анализи“


logos-project